Nowa kadencja sołtysów i rad sołeckich: zaplanowanie wyborów przez Radę Miejską Gostynia

Nowa kadencja sołtysów i rad sołeckich: zaplanowanie wyborów przez Radę Miejską Gostynia

Sołtysi, rady sołeckie i rady osiedli zbliżają się do końca swojej aktualnej kadencji, dlatego niezbędne jest organizowanie nowych wyborów. Zgodnie z przepisami statutowymi jednostek pomocniczych, Rada Miejska ma obowiązek ustanowić w uchwały miejsce, data oraz czas zebrania. Dodatkowo, spośród radnych wybiera osobę, która będzie pełnić rolę przewodniczącego spotkania wyborczego – takie informacje znajdują się w uzasadnieniu uchwały Rady Miejskiej Gostynia dotyczącej wyborów sołtysów na terenie gminy.

Ważne jest, aby pamiętać o pewnym kluczowym aspekcie procesu wyborczego. Aby mogło dojść do wyboru sołtysa i rady sołeckiej, musi być obecnych co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania. W praktycznym wymiarze procedury wygląda to tak, że jeżeli podczas zebrania nie zgromadzi się wymagana liczba osób, przewodniczący spotkania ogłasza planowane powołanie kolejnego zebrania kilkanaście minut po zakończeniu pierwotnego. W takim przypadku, wybory mogą być przeprowadzone niezależnie od liczby obecnych osób.