KWW Forum Powiatu Gostyńskiego prezentuje swoje plany przed zbliżającymi się wyborami

KWW Forum Powiatu Gostyńskiego prezentuje swoje plany przed zbliżającymi się wyborami

Podczas spotkania na plantach przy Szpitalu Powiatowym w Gostyniu, Komitet Wyborczy Wyborców Forum Powiatu Gostyńskiego (KWW FPG) przedstawił swoje intencje i plany. Komitet ma zamiar wystawić swoją listę kandydatów we wszystkich 4 okręgach wyborczych i ma nadzieję zdobyć przynajmniej 10 miejsc w radzie powiatu.

W skład komitetu wchodzi 27 aktywnych społecznie osób, które są dobrze znane w swoich lokalnych społecznościach. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego i współzałożyciel ugrupowania, Marcin Krawiec jest pełen optymizmu co do wyników wyborów. Wierzy, że dzięki zaangażowaniu i reputacji członków forum, mogą zdobyć wiele głosów.

Podczas prezentacji, KWW FPG zaprezentował kilka kluczowych punktów swojego programu wyborczego. Chcą skupić się na promocji demokracji w lokalnej społeczności, dając mieszkańcom większy wpływ na decyzje podejmowane na poziomie powiatu. Pierwszym i najważniejszym celem jest zwiększenie udziału społeczeństwa w procesie decyzyjnym – co jest kluczem do skutecznej partycypacji społecznej.

Forum chce zachęcić mieszkańców do większego zaangażowania się w zarządzanie powiatem. Mają zamiar to osiągnąć poprzez zwiększenie ilości konsultacji społecznych, nie tylko poprzez ogłoszenia internetowe czy ankiety, ale także przez bezpośrednie spotkania i dyskusje na terenie każdej gminy, a nawet na poziomie sołectw.

Jednym z przykładów, które pokazują konieczność takiego podejścia, jest niedawna przebudowa drogi pomiędzy Golą a Czajkowem – okazało się, że brak chodnika wywołał wiele nieporozumień. Dzięki interwencji dodatkowe prace zostały wykonane, co dowodzi, jak ważna jest wcześniejsza konsultacja z mieszkańcami – zauważył Marcin Krawiec.