Włodarz Gostynia, Jerzy Kulak, i jego oczekiwania wobec rywali przedstawione podczas publicznej dyskusji

Włodarz Gostynia, Jerzy Kulak, i jego oczekiwania wobec rywali przedstawione podczas publicznej dyskusji

Jerzy Kulak, pełniący obowiązki burmistrza Gostynia przez trzy kadencje, stanął do wyborów samorządowych w 2018 roku bez żadnej konkurencji. Popierany przez przeważającą liczbę radnych miejscowej rady miejskiej, był oczywistym kandydatem na burmistrza podczas kolejnych wyborów samorządowych. Swoją kampanię wyborczą prowadził pod hasłem „Dobry wybór”, które było również używane przez Roberta Marcinkowskiego, starostę i jednocześnie rywala Jerzego Kulaka w rywalizacji o stanowisko burmistrza w 2014 roku.

Jednym z priorytetów dla Kulaka, od momentu rozpoczęcia kampanii wyborczej, było przekazanie jasnego komunikatu o gotowości do konfrontacji z przeciwnikami politycznymi. Twierdził, że mieszkańcy Gostynia zasługują na otwartą i rzetelną debatę na temat lokalnej administracji. Jednak na tamten moment obserwował brak chęci do prowadzenia poważnej rozmowy ze swojej strony ze strony potencjalnych rywali. Zauważalne było natomiast obecność plakatów wyborczych. Mimo to, Kulak wyrażał nadzieję, że jego konkurenci okażą odwagę do podjęcia publicznej dyskusji. W swojej wypowiedzi z końca lutego przedstawił wizję rzetelnej konfrontacji, która miałaby mieć miejsce na neutralnym gruncie i angażować obie strony w walce o dobro miasta.