Gostyński projekt walki z depresją sprawdził się!

Gostyński projekt walki z depresją sprawdził się!

Nasza gmina otrzymała 65 000 zł z Ministerstwa. Jest to dofinansowanie do realizacji programu profilaktycznego pod tytułem Razem możemy więcej – zamknijmy drzwi przed depresją – edycja II. Główny celem tego projektu jest rozwinięcie oferty pomocowej dla rodzin z osobami z zaburzeniami psychicznymi. W sam projekt wliczają się również działania na rzecz ograniczenia negatywnych skutków wywołanych przez oraz pandemię. Mowa tutaj o skutkach wywołanych na zdrowiu psychicznym mieszkańców.

Razem możemy więcej – zamknijmy drzwi przed depresją

W ramach tego programu realizowany jest cykl, który ma uwrażliwić innych na potrzeby rodzin zmagających się z depresją i innymi zaburzeniami psychicznymi. W zakresie oferty prowadzona będzie specjalna grupa wsparcia właśnie dla rodzin, które zmagają się z depresją. Uruchomiony zostanie także telefon zaufania. Jego zadaniem będzie udzielenie wsparcia emocjonalnego i informacyjnego dla osób  będących w lub po kryzysie psychicznym, a także ich rodzin. Warto wspomnieć także o terapii dla dzieci i młodzieży. Takie spotkania mają na celu pokonanie choroby, zaburzeń lękowych. Odbędą się także dwa jednodniowe turnusy terapeutyczne dla najmłodszych.  

Specjalne działania edukacyjne w naszej gminie 

Cała akcja zakłada także specjalny cykl działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia dla kadry szkół, przedszkoli, świetlic, terapeutów, przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest to bardzo ważna inicjatywa. Projekt, jako jeden z dwóch w Wielkopolsce, otrzymał dofinansowanie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi pod nazwą od zależności ku samodzielności – edycja 2022. Warto również wspomnieć, że osób z depresją z roku na rok przybywa coraz więcej. Warto więc wiedzieć, w jaki sposób można im pomóc, jak rozmawiać i wspierać. Cieszy fakt, że nasza gmina zaangażowała się w taką inicjatywę. A więcej o depresji i jej obawach przeczytasz w tym artykule.