Pielęgniarki z Gostynia w Warszawie

Pielęgniarki z Gostynia w Warszawie

To dziś odbył się ogólnopolski Strajk Pielęgniarek oraz pracowników medycznych. Także pielęgniarki i ratownicy medyczni z Gostynia postanowili pojawić się w stolicy. Protestowali wraz z kolegami i koleżankami z innych miast nie tylko o zwiększenie wypłat, ale przede wszystkim poprawę całego nakładu na świadczenia zdrowotne, podwyższenie jakości i ilości świadczeń dla pacjentów, jak i zwiększenie liczby pracowników zawodów medycznych do poziomów średnich w krajach europejskich.

Manifestacja, która zbliża

Nie od dziś wiadomo o ogólnym strajku pracowników służby zdrowia. Od kilku tygodni składają oni masowe wypowiedzenia, przechodzą na zwolnienia lekarskie. Manifestują swoje niezadowolenie, zbyt niskie płace oraz braki w kadrach, które wymuszają na nich pracę często na dwóch etatach. Manifestacja odbywająca się dziś od południa w stolicy została zorganizowana przez Porozumienie Rezydentów. Po oficjalnym przemarszu nastąpiło rozłożenie białego miasteczka, na wzór tego zbudowanego przez pielęgniarki podczas strajku w 2007 roku. Jak zapowiadają organizatorzy powstał już plan na pierwszy tydzień jego funkcjonowania.

Dobra organizacja, przedstawicielstwo wśród pielęgniarek z Gostynia i Krobi.

Dzisiejszy wyjazd nastąpił wcześnie rano z Gostynia. Pielęgniarki podobnie jak ratownicy medyczni dotarli do Leszna, gdzie czekały trzy autokary zorganizowane przez Izbę Pielęgniarek i Położnych. To doskonała organizacja, która pozwoliła na prowadzenie interesujących rozmów pomiędzy personelem medycznym.

Jak podają liczne sondy ludzie, choć czują się zaniepokojeni sytuacją w dużej mierze zgadzają się ze strajkiem. Nie dziwią się środowisku pielęgniarskiemu oraz innym grupom pracowników medycznych, że tak drastycznie podchodzą do tej akcji. Miejmy nadzieję, że w najbliższych dniach rząd dojdzie do porozumienia z przedstawicielami Porozumienia. Przecież wszystkim zależy, aby było w naszym kraju dobrze.