Władze powiatu gostyńskiego otrzymują prawie 3 miliony odszkodowania za teren pod obwodnicę DW 434

Władze powiatu gostyńskiego otrzymują prawie 3 miliony odszkodowania za teren pod obwodnicę DW 434

Właściciele terenów upodobanych pod budowę obwodnicy DW 434 dla Gostynia, czyli lokalne samorządy powiatu gostyńskiego, zostali zrekompensowani kwotą blisko trzech milionów złotych. Te pieniądze stanowią odszkodowanie za wydzielone działki gruntu. Ciekawie prezentuje się kwestia, na jaki cel przeznaczone zostaną te środki.

Warte uwagi jest to, że jednostka samorządu terytorialnego, jaką jest gmina Gostyń, już zdecydowała o wykorzystaniu otrzymanego odszkodowania. Mimo to, pytanie o plany pozostałych samorządów wciąż pozostaje otwarte.

Według obowiązującego prawa, jeżeli właściciel nieruchomości wystąpi z wnioskiem o podział geodezyjny działki na drogę publiczną, to grunt ten automatycznie staje się własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W zamian za to właściciel (lub podmiot taki jak gmina) ma prawo do odszkodowania w wysokości uzgodnionej z organem administracyjnym lub inwestorem.

Jeżeli jednak nie dostąpi do porozumienia w tej kwestii, procedura ustalania i wypłacania odszkodowania przebiega zgodnie z regułami stosowanymi przy wywłaszczaniu nieruchomości.