Projekt "Zarządzanie zasobami wodnymi" zdobywa fundusze na rewitalizacje stawów i zbiorników wodnych w Wielkopolsce

Projekt "Zarządzanie zasobami wodnymi" zdobywa fundusze na rewitalizacje stawów i zbiorników wodnych w Wielkopolsce

Stało się wiadomo, że kwota niemal 9 milionów złotych zostanie skierowana dla 15 gmin wielkopolskich, które wprowadzają w życie projekt pod nazwą „Zarządzanie zasobami wodnymi”. Uzyskane fundusze przyczynią się do odnowy cennych obszarów wodnych, takich jak stawy i oczka wodne, zlokalizowane na terenach dwóch gmin powiatu gostyńskiego.

W wyniku dokonanego procesu selekcji, blisko 29 zgłoszeń otrzymało zielone światło do wsparcia finansowego. W rezultacie, 15 z tych gmin będzie mogło przeprowadzić istotne dla swoich terenów modernizacje systemów zbiorników wodnych. Zgodnie z wytycznymi programu, te działania mają na celu efektywne zatrzymanie nadmiaru wody w okresach suszy. Do miejscowości, które skorzystają ze wsparcia, należą również dwie gminy powiatu gostyńskiego.

Wsparcie finansowe przyznane Gminie Gostyń opiewa na kwotę prawie miliona złotych. Środki te zostaną przeznaczone na prace związane z rewitalizacją i odbudową trzech stawów. W Daleszynie, gdzie znajdują się dwa z tych stawów, planowane prace pochłoną około 760 tysięcy złotych. Kolejne ponad 165 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na prace przy stawie w Kosowie.

Burmistrz Gostynia, Jerzy Kulak, podkreśla ogromne znaczenie tych funduszy dla społeczności lokalnej: