Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w parafii św. Małgorzaty w Gostyniu zbiega się z dniem Zesłania Ducha Świętego 2024

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w parafii św. Małgorzaty w Gostyniu zbiega się z dniem Zesłania Ducha Świętego 2024

W dniu Zesłania Ducha Świętego, 19 maja 2024 roku, świątynia parafialna św. Małgorzaty w Gostyniu stała się miejscem niezwykle ważnej dla wiernych uroczystości – Pierwszej Komunii Świętej. Tego dnia, ponad stu dzieci miało zaszczyt po raz pierwszy przystąpić do tego najważniejszego sakramentu.

Dzieci, z nadzieją w oczach i ubrane na biało, gromadziły się przed kościołem farnym, gdzie razem z rodzicami czekały na swojego proboszcza. Ks. Grzegorz Robaczyk, rozpoczął ceremonię, obficie pokropił zgromadzonych wodą święconą, oznaczając tym symboliczne przyjęcie Pana Jezusa do ich serc. Działanie to miało również na celu przypomnienie dzieciom o ich chrzcie świętym oraz o łaskach, które otrzymały podczas udzielania tego sakramentu wiele lat wcześniej. Warto przypomnieć, że aby móc przystąpić do pierwszej komunii świętej, należy wcześniej przyjąć sakrament chrztu, który jest zasadniczym warunkiem do usunięcia grzechu pierworodnego i włączenia człowieka do wspólnoty Kościoła.

Mimo że centrum uwagi skupione było na eucharystii, nie zapomniano o tym, że to także uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Cały rok, dzieci przygotowywały się do tej mszy świętej, ucząc się o jej strukturze i znaczeniu. W szczególności podkreślano rolę konsekracji – momentu przemiany chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, będącego kluczowym punktem mszy świętej.