Szkolenie podstawowe dla Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w KP PSP Gostyń w 2023 roku

Szkolenie podstawowe dla Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w KP PSP Gostyń w 2023 roku

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu, między 8 września a 9 grudnia 2023 roku, skoncentrowano się na przeprowadzeniu szkolenia podstawowego dla Strażaków Ratowników ze Ochotniczych Straży Pożarnych. Zajęcia teoretyczne i praktyczne z różnych obszarów ratownictwa były prowadzone przez strażaków z KP PSP w Gostyniu.

Podczas szkolenia, druhowie mieli okazję przyjrzeć się bliżej podstawowemu sprzętowi ratowniczo-gaśniczemu, jak również poznać specjalistyczny sprzęt. Szkolenie było bardzo obszerne i obejmowało wiele aspektów pracy strażaka. Na przykład, uczestnicy szkolenia mieli możliwość wykonywania testu w komorze dymowej oraz zdobywania wiedzy na temat współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Końcowym etapem trzymiesięcznego procesu szkolenia był egzamin, który odbył się 9 grudnia 2023 roku. Owocem wielu tygodni ciężkiej pracy i nauki było pozytywne zaliczenie egzaminu przez 61 druhów. Aktu wręczenia zaświadczeń dokonał osobiście Komendant Powiatowy PSP w Gostyniu, a ceremonia odbyła się przy obecności dowództwa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.