Stefan Stachowiak, Prezes SM Gostyń: Trudne wybory przyniosły korzyści. Ceny naszego mleka znacząco wzrosły

Stefan Stachowiak, Prezes SM Gostyń: Trudne wybory przyniosły korzyści. Ceny naszego mleka znacząco wzrosły

Z Stefanem Stachowiakiem, liderem Spółdzielni Mleczarskiej z Gostynia, konwersację prowadzi Paweł Kuroczycki. W trakcie czerwcowego wywiadu padło wiele istotnych uwag dotyczących wpływu trudnych decyzji na funkcjonowanie Spółdzielni. Jak te decyzje z czasem kryzysu zaowocowały w działaniach Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu?

– Bez cienia wątpliwości, decyzje podjęte w okresie kryzysu, połączone z wykonaną pracą oraz wcześniejszymi projektami inwestycyjnymi, przyniosły obecnie zauważalne korzyści Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu. Najważniejszym aspektem jest to, że od kwietnia tego roku nie generujemy strat finansowych. Szczególnie intensywnie skupiliśmy swoje wysiłki na rozwijaniu sprzedaży detalicznej. Jako prezes zarządu zdecydowałem o wdrożeniu strategii redukowania kosztów do minimum po stronie zakładu. Ważnym czynnikiem poprawy sytuacji spółdzielni jest rezultat zakończonych przedsięwzięć, które realizowaliśmy w 2022 roku. Również wspólnie z radą nadzorczą, wypracowaliśmy plan działania, który skutecznie wdrożyliśmy w ciągu ostatniego półrocza. Nasze starania zaowocowały możliwością podniesienia ceny mleka o 17 gr/l w czerwcu, o 7 gr/l w lipcu, 3 gr/l we wrześniu oraz o 14 gr/l w październiku. Włożyliśmy dużo pracy i wysiłku w różne obszary działalności, co pozwoliło nam na lepsze zyski ze sprzedanych produktów oraz zmniejszenie kosztów prowadzenia naszej działalności.