Wielkopolska w drodze do modernizacji: zamierzone inwestycje na rozbudowę dróg

Wielkopolska w drodze do modernizacji: zamierzone inwestycje na rozbudowę dróg

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Poznaniu, podjął kroki w celu pozyskania unijnych grantów. Inicjatywa jest skierowana na realizację ośmiu ambitnych projektów inwestycyjnych. Całościowo, planowane prace pochłoną kwotę przekraczającą 382 miliony złotych. Przewidywane wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej ma pokryć ponad 255 milionów złotych tych kosztów.

Wielkopolskie drogi wojewódzkie to sieć składająca się z 85 arterii komunikacyjnych, które razem mierzą 2 735 kilometrów. Nad tym rozległym systemem drogowym pieczę sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, a bezpośrednio – podległa mu jednostka, czyli Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Właśnie to ciało administracyjne, kilka dni temu złożyło wnioski do Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na okres 2021-2027. Celem jest uzyskanie unijnych grantów przeznaczonych na zrealizowanie planów modernizacyjnych drogowej infrastruktury.

W skład wniosków wchodzi osiem projektów. Jednakże, można mówić o dziesięciu planach inwestycyjnych, gdyż dwa z nich są jeszcze w trakcie procedury uzyskiwania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej od wojewody wielkopolskiego.