Od dawna oczekiwana obwodnica Gostynia, miasta liczącego 20 tysięcy mieszkańców, została oficjalnie otwarta

Od dawna oczekiwana obwodnica Gostynia, miasta liczącego 20 tysięcy mieszkańców, została oficjalnie otwarta

Przez wiele lat, Gostyń – miasto zamieszkane przez 20 tys. osób – stanowił problematyczny punkt na trasie drogi wojewódzkiej nr 434, która rozciąga się pomiędzy Kleszczewem a Miejską Górką. Znaczną ulgą dla ruchu drogowego stało się oddanie do użytku upragnionej obwodnicy miasta, usytuowanej w osi północ-południe, co miało miejsce 4 grudnia.

Droga wojewódzka nr 434 jest jedną z najistotniejszych arterii komunikacyjnych podległych samorządowi w województwie wielkopolskim. Tworzy ona połączenie między dwoma kluczowymi węzłami drogowymi – Kleszczewem i Kórnikiem, zlokalizowanymi przy drogach ekspresowych S5 i S11, a Miejską Górką, położoną blisko Rawicza. Trasa ta prowadzi przez takie miasta jak Śrem, Dolsk, Gostyń czy Krobia. Aż do momentu otwarcia drogi ekspresowej S5, która jest połączeniem między Poznaniem a Wrocławiem, droga wojewódzka nr 434 była często wykorzystywaną alternatywą dla przeciążonej i niebezpiecznej w wielu miejscach drogi krajowej nr 5.

Obecnie trwają prace związane z budową kolejnej obwodnicy Gostynia. Tym razem obejmie ona oś wschód-zachód i będzie stanowiła fragment drogi krajowej nr 12.