Nowy system monitoringu w Gostyniu zapewnia mieszkańcom bezpieczeństwo

Nowy system monitoringu w Gostyniu zapewnia mieszkańcom bezpieczeństwo

Gostyń jest miastem, które nieustannie inwestuje w rozwój i modernizację swojego systemu monitoringu. Jak podkreśla Marzena Paluszkiewicz, naczelnik wydziału gospodarki komunalnej z gostyńskiego magistratu, miasto regularnie przeznacza fundusze na ten cel, aby systematycznie powiększać sieć kamer w różnych lokalizacjach. Taka strategia ma zapewnić mieszkańcom większe poczucie bezpieczeństwa.

Bogusław Pakuła szczegółowo omówił niedawne prace związane z rozbudową systemu na plantach. Zadaniem było zintegrowanie ulicy Krótkiej z istniejącym systemem monitoringu. Na tej ulicy wcześniej przygotowano już odpowiednią infrastrukturę podziemną, która teraz została podłączona do istniejących szafek poprzez wykonanie przekopu o długości 120 metrów między chodnikiem a drzewami. Przekop ten umożliwił poprowadzenie światłowodów.

Wynikiem tych działań stał się maszt z kamerą, który pojawił się w ubiegłym tygodniu na Placu Karola Marcinkowskiego. Prace nad rozbudową i konserwacją systemu monitoringu mają trwać aż do połowy grudnia. Wówczas planowane jest uruchomienie kolejnej kamery przy plantach, która będzie monitorować nie tylko ulicę Krótką, ale także okoliczne obszary. W zasięgu kamery znajduje się również tzw. „czerwone rondo”, które wyróżnia się nietypowym, jajkowatym kształtem i jest najmniejszym w mieście.

Na realizację tego zadania miasto Gostyń zarezerwowało około 15 tysięcy złotych w budżecie na rok 2023.