Podatek od nieruchomości w gminie Borek Wlkp. zwiększy się o 5% w 2024 roku

Podatek od nieruchomości w gminie Borek Wlkp. zwiększy się o 5% w 2024 roku

W 2024 r., mieszkańcy gminy Borek Wlkp. doświadczą 5-procentowego wzrostu podatku od nieruchomości, zgodnie z decyzją podjętą przez Radę Miejską Borku Wlkp. podczas ostatniej sesji. Mimo to, ustalone stawki pozostają poniżej maksymalnych kwot proponowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Lokalni decydenci są świadomi, że ta informacja może nie być dobrze przyjęta przez mieszkańców.

Każdego roku, maksymalne stawki podatkowe od gruntów i budynków są waloryzowane na podstawie danych publikowanych przez prezesa GUS. Analizując informacje z lipca 2023 r., można stwierdzić, że jest to największa podwyżka lokalnych podatków, w tym podatku od nieruchomości, od ostatnich 25 lat. Podwyżka ta jest bezpośrednio powiązana z inflacją, która rosła w ostatnich miesiącach. W pierwszym półroczu 2023 roku ceny wzrosły o 15 procent w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Dlatego też można było przewidzieć, że właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców czekają podwyżki podatkowe. W roku 2024, podatek od budynków mieszkalnych może maksymalnie wynieść 1,15 zł za metr kwadratowy, co oznacza wzrost o 15 groszy za metr kwadratowy w porównaniu do 2023 roku.

Decyzje dotyczące wysokości podatków na terenie poszczególnych gmin podejmują lokalne władze samorządowe. Jeżeli gmina ma na to środki, może nawet obniżać maksymalne stawki proponowane przez GUS. Taką decyzję podjęły władze Borku Wlkp.