Nowe awanse i podwyżki dla strażaków zawodowych w Komendzie Powiatowej PSP w Gostyniu

Nowe awanse i podwyżki dla strażaków zawodowych w Komendzie Powiatowej PSP w Gostyniu

Od dnia 1 listopada 2023 roku, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu, obowiązują promocje na wyższe stanowiska służbowe. Te zaszczyty dla swoich strażaków zawodowych przyznał starosta komendant st. kpt. Marcin Nyczka. Wśród nowych zmian znajdują się też podwyżki wynagrodzeń.

St. kpt. Marcin Nyczka zauważył, że czas oraz warunki awansowania na wyższe pozycje zawodowe lub dodatkowe wynagrodzenia są zależne bezpośrednio od budżetowych możliwości danego dowództwa powiatowego.

W przypadku Komendy Powiatowej PSP w Gostyniu, okazało się, że zarówno możliwości finansowe jak i zasługi strażaków zawodowych przemawiały za wprowadzeniem zmian. W październiku, po przetasowaniu sił roboczych, miało miejsce spotkanie z udziałem komendanta st. kpt. Marcina Nyczki.

St. kpt. Marcin Nyczka docenił strażaków za ich doskonałe wykonywanie zadań zawodowych oraz za ich pełne zaangażowanie. W wyniku tego, zdecydował o przyznaniu awansów na bardziej prestiżowe stanowiska służbowe, które zaczęły obowiązywać od 1 listopada 2023 roku.

– Strażacy okazali się niezwykle aktywni w wykonaniu swoich obowiązków. Ich stałe zaangażowanie skłoniło mnie i mojego zastępcę do podjęcia decyzji o przyznaniu awansów i podwyżek – jako formy rekompensaty za ich służbę. Chcieliśmy również ich zmotywować do dalszej pracy. Dla tych, którzy nie otrzymali żadnej podwyżki czy awansu, miało to stanowić sygnał, że w naszej jednostce istnieją możliwości rozwoju dla pracowników z dłuższym stażem czy wyższym stopniem – mogą oni zostać docenieni. Celowałem również w aktywizację personelu – chciałem przekazać sygnał, że warto angażować się, aby uzyskać taką możliwość – wyjaśnił st. kpt. Marcin Nyczka.