Rodzime jednostki straży pożarnej biorą udział w warsztatach doskonalących umiejętności

Rodzime jednostki straży pożarnej biorą udział w warsztatach doskonalących umiejętności

W dniu 20 września 2023 roku, teren Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu stał się miejscem realizacji warsztatów dla pocztów Sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych z całego powiatu gostyńskiego.

Całość szkolenia rozpoczęła się od przypomnienia uczestnikom podstawowych elementów musztry. Następnie omówiono kwestię odpowiedniego ubioru oraz omówiono znaczenie, jakie niesie za sobą sztandar. Później zwrócono uwagę na omówienie ogólnych zasad dotyczących ceremonii organizowanych przez zarówno Państwową jak i Ochotniczą Straż Pożarną, w tym również tych o charakterze religijnym.

Zakończenie warsztatów poświęcone było praktycznemu doskonaleniu reakcji pocztów sztandarowych na komendy wydawane w trakcie marszu oraz różnorodnych uroczystości.

Na czele zajęć stanęli doświadczeni funkcjonariusze z gostyńskiej komendy, którzy są także członkami prestiżowej kompanii reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Byli to: kpt. Łukasz Hajduk oraz st. asp. Bartłomiej Gościniak.