Zbliżający się rok szkolny 2023/2024 a awanse nauczycieli w Gminie Gostyń

Zbliżający się rok szkolny 2023/2024 a awanse nauczycieli w Gminie Gostyń

Ostatnie przygotowania do nadchodzącego roku szkolnego 2023/2024 są w pełnym toku w gminie Gostyń. Wśród pracowników edukacyjnych doszło do serii awansów. W ciągu wakacji przeprowadzono tam 15 procedur awansowych dla nauczycieli, którzy mogli ubiegać się o tytuł nauczyciela mianowanego.

Początkujący pedagog, który zaczyna swoją ścieżkę zawodową w placówce edukacyjnej, przechodzi kilka etapów na drodze do profesjonalizmu. Aby osiągnąć pierwszy stopień awansu zawodowego, powinien spełnić wymóg przepracowania co najmniej 3 lat i 9 miesięcy. Istnieje jednak możliwość skrócenia tego okresu do 2 lat i 9 miesięcy, zgodnie z Kartą Nauczyciela. Po spełnieniu tych warunków, nauczyciel może aspirować do mianowania nauczycielem mianowanym – to jest pierwszy stopień awansu zawodowego, jaki nauczyciel może osiągnąć.

Zgodnie z najnowszymi regulacjami, tytuł ten jest nadawany decyzją administracyjną na wniosek zainteresowanego nauczyciela. Podczas wakacji, Urząd Miejski w Gostyniu otrzymał 15 takich wniosków od nauczycieli kontraktowych pracujących w przedszkolach i szkołach podlegających gminie, którzy chcieli rozpocząć proces egzaminacyjny do awansu na stopień nauczyciela mianowanego.