Odpady na działce w Kunowie zutylizowane

Odpady na działce w Kunowie zutylizowane

Siedemdziesiąt ton odpadów, które jeszcze jakiś czas temu zalegały na działce w Kunowie, zostało zutylizowanych.  Tego zadania podjęła się specjalistyczna firma. To jednak nie koniec.  Nielegalne śmieci znikną także z działki w Otówku. Podgostyński przedsiębiorca, który nabył działkę zobowiązał się pisemnie do posprzątania terenu w ciągu dwóch najbliższych lat.

Nielegalnym składowisku odpadów w gminie Gostyń

Pierwsze informacje o nielegalnym składowisku śmieci pojawiły się już w grudniu 2019 roku i dotyczyły działek w Kunowie. Nagrano moment składowania odpadów nielegalnego pochodzenia na terenie dawnej żwirowni. Kilka miesięcy później problem odkryto również w Otówku. Nie wiadomo kto to wyrzucał śmieci, jednak trop prowadził do jednego z gostyńskich przedsiębiorców.

Kto składował nielegalne śmieci?

Jak mówi Mariola Ossentowska, kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, gmina z ramienia urzędu wiedziała że właścicielem działek w Kunowie i Otówku jest gostyński przedsiębiorca. Niestety w sposób nielegalny rozpoczął proceder składowania odpadów. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, powiadomił urząd o tym, aby dokonać kontroli nieruchomości w Kunowie i Otówku. Dokonano odwiertów technicznych, które miały na celu sprawdzenie, czy nielegalne śmieci nie zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi.

Wyrok w tej sprawę ogłoszono już w marca 2021

Gostyński przedsiębiorca usłyszał w marcu 2021 wyrok w sprawie nielegalnego składowiska odpadów. Został zobowiązany do ich usunięcia. W maju tego samego roku ten sam przedsiębiorca przyznał się do nielegalnego składowanie i zanieczyszczania środowiska na terenie prywatnej działki w Otówku. Mężczyzna zmarł jednak w czerwcu. Natomiast temat śmieci pozostał nierozstrzygnięty. Jak wiadomo, udało się jednak zutylizować ponad 70 ton nielegalnych śmieci. Teraz pozostaje jeszcze utylizacja śmieci z Otówka. Mamy nadzieję, że sytuacja wyjaśni się na dniach i zalegające składowisko stanie szybko zutylizowane.