Gostyń przygotował najlepszy projekt dotyczący życia rodzinnego. Dostaliśmy dofinansowanie

Gostyń przygotował najlepszy projekt dotyczący życia rodzinnego. Dostaliśmy dofinansowanie

Pod koniec maja okazało się, że nasza gmina przygotowała najlepszy w kraju projekt pomocowy dla rodzin. Dzięki temu udało się zdobyć pierwsze miejsce w konkursie tym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wszystko odbyło się w ramach Programu Osłonowego, który nosi nazwę Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie — edycja 2022. Sprawdzamy co to dokładnie za projekt i jak będzie dalej wyglądało jego wdrażanie.

Gmina Gostyń najlepsza

Cały konkurs odbył się w ramach projektu, który ogłosiło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Łącznie udział w konkursie wzięło 68 wnioskodawców. Wśród nich wszystkich najlepszy okazał się projekt gminy Gostyń. Udało się tym samym zdobyć 62 030 złotych dotacji na realizację stworzonego projektu. Dodatkowa nagroda w wysokości 10 000 tysięcy złotych została otrzymana za zdobycie najwyższych ocen merytorycznych od ekspertów.

O jaki dokładnie projekt chodzi?

Projektu nosi nazwę Rodzina – wartości drużyna – edycja II. Jego celem jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie. Jest to bardzo istotne, bo do tej pory w naszej gminie takie działania nie były odpowiednio wspierane. Cały program będzie realizowany od czerwca do grudnia tego roku. Koordynatorem projektu jest Magdalena Rajewska z Urzędu Miejskiego w Gostyniu.

W jaki sposób będzie realizowany projekt?

W ramach programu zorganizowana zostanie grupa wsparcia dla osób doznających przemocy. Dodatkowo powstaną turnusy socjoterapeutyczne dla dzieci oraz uruchomione będą dodatkowe zajęcia dla dzieci i rodziców. Podczas tych zajęć realizowany będzie cykl wykładów pod nazwą Moja rodzina – jedyna drużyna. W szkołach z kolei przeprowadzone będą zajęcia o tym, jak radzić sobie z agresją i przemocą w środowisku. Dodatkowo  szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zrealizowany zostanie cykl edukacyjny pod nazwą: Lubię, szanuję i konflikty rozwiązuje. W ramach tych zajęć odbędą się szkolenie na temat przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.