Afera w szpitalu w Gostyniu. Sprawa trafiła do prokuratury

Afera w szpitalu w Gostyniu. Sprawa trafiła do prokuratury

W lutym do prokuratury wpłynęło zawiadomienie od zarządu powiatu gostyńskiego. Jak się okazuje, dotyczyło ono dwóch przestępstw, które miały zostać dokonane w gostyńskim szpitalu. Dokładnie chodzi o działanie na szkodę podmiotu gospodarczego (art. 296 par. 1  KK oraz przestępstwo poświadczenia nieprawdy (art. 271 KK). Miesiąc temu prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Co już wiadomo?

Niekorzystne umowy – w czyim interesie?

Oprócz działania na szkodę szpitalu, SP ZOZ w Gostyniu miał również zawierać niekorzystne finansowo umowy. Takie działanie spowodowało, że sam szpital mógł stracić dużo pieniędzy. Jak wyjaśnia Jacek Masztalerz, szef Prokuratury Rejonowej w Gostyniu, w całym postępowaniu chodzi o to, czy ewentualnie nie dopuszczono się nieprawidłowości, których skutkiem są znaczne szkody finansowe. Takich działań miało dopuścić się poprzednie kierownictwo szpitala. Łącznie szkody szacowane są na 400 tys. zł. 

Audyt w szpitalu

W 2021 roku pracownicy starostwa przeprowadzili audyt wewnętrzny. Podczas kontroli wyszły na jaw różne nieprawidłowości, co wzbudziło czujność starostwa. Wtedy wystosowano kilkanaście rekomendacji dla SP ZOZ. Miesiąc później ze stanowiska dyrektora placówki zrezygnowała Justyna Jaskulska. Zawiadomiona prokuratura uznała, że należy dokładnie zbadać sytuację. Przesłuchano świadków, uzupełniono materiały dowodowe, które utwierdziły w przekonaniu, że należy bliżej przyjrzeć się całej sytuacji. Prokuratura przyjęła, że działania te miały charakter kumulatywny, czyli wyczerpują kilka przepisów kodeksu karnego. 

Krótkie oświadczenie Starostwa Powiatowego w Gostyniu w tej sprawie

Starostwo Powiatowe w Gostyniu informuje, że popełnienie przestępstwa polega na wyrządzeniu SPZOZ znacznej szkody majątkowej poprzez udzielenie uprawnień związanych z zawarciem niekorzystnych dla SP ZOZ umów z osobami prywatnymi na kwotę powyżej 200 000 zł. Drugie przestępstwa polega na potwierdzeniu nieprawdy w dokumentach, które sporządzono najprawdopodobniej w innym terminie niż data na dokumencie. 

 

Czekamy na finał tej sprawy!